_

رویدادها

_
تیم ما هر ماه، رویدادی را برای معرفی محصولات جدید برگزار می کند.

47 اپی موندیا ترکیه 2022

_

اپی موندیا،  کنگره جهانی زنبورعسل  رویداد بسیار مهمی در صنعت زنبورداری است که در محققین، زنبورداران و صنایع و فعالان حوزه زنبورداری در آن شرکت میکنند که به صورت دو سالانه در جهان برگزار می گردد.